Kontakt

'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Świdniku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14
21-040 Świdnik

NIP: 713-000-56-20
REGON: 000919068

Telefon: 81 751-77-10